Sociaal Verhuurkantoor ONDERDAK VZW

     Home       Eigenaars       Huurders       Links       Contact     

Nieuws

Premies voor verhuurders !!!

Alle eigenaars die een woning verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de verbeterings-en aanpassingspremie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Welkom op de website van SVK onderdak

Het bestaande woonpatrimonium op de private huurmarkt is steeds minder bereikbaar voor mensen met een vervangingsinkomen en/of onzekere inkomsten.

Om deze problematiek op te vangen startte het OCMW van Heist-op-den-Berg op 1 maart 1998, in het kader van de kansarmoedebestrijding, met een Sociaal Verhuurkantoor.

Op 7 september 2000 vond de stichtingsvergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Onderdak plaats, een samenwerkingsverband tussen de OCMW's van Berlaar, Heist-op-den-Berg en Putte.

Op datum van 1 januari 2014 beheerde het SVK in totaal 102 woningen.

Wat is een Sociaal Verhuurkantoor?

Een Sociaal Verhuurkantoor, afgekort SVK, huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, en neemt alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. Door de woning verder te verhuren, tracht het SVK de huisvestingsproblemen van huurders op te lossen en is het tevens verhuurder. Op deze manier tracht het SVK twee elementen met elkaar te verbinden:

  • Enerzijds neemt het de praktische problemen van het verhuren op zich.
  • Anderzijds houdt het rekening met de levensomstandigheden en het inkomen van de bewoners.

Het SVK maakt dus twee contracten op voor een pand: een hoofdhuurcontract met de eigenaar en een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder die op een wachtlijst staat en via een objectief puntensysteem voor de woning in aanmerking komt.

 

Home     Eigenaars     Huurders     Links     Contact